Kort om Trollshofda Skolhusförening r.f.

I januari 1968 samlades folket som tidigare hört till Trollshofdas skoldistrikt för att dryfta situationen som uppstått då skolan drogs in 1965. Kunde man hyra eller köpa huset? Frågorna var många och man beslöt att bilda en förening.                                                    Trollshofda Skolhusförening r.f registrerades 20.6.1968.

''Föreningens ändamål är att verka för invånarnas, i f.d Trollshofda skoldistrikts, trivsel och främja deras kulturella strävanden samt i sådant avseende äga och förvalta den fastighet som tidigare använts som skola, vilket ändamål uppnås genom ordnande av fester, samkväm och andra kulturella tillfällen.''

Föreningen har genom tiderna ordnat, fester, teater, allsång m.m samt hållit mbi-kurser,ordnat simhallsresor,  volleyboll, bordtennis och tillställningar för barn, så som pysseldagar och bakningsdagar.

Talkoandan har hållit i sig och i  skolhuset har gjort renoveringar och små förbättringar bit för bit.

På samma väg är vi ännu 2021, och så vill vi fortsätta!

Har du anknytning till Trollshovda och vill bli medlem kan du kontakta någon i styrelsen. Medlemsavgiften är endast 10€ per år.

SOMMARTORG som tidigare
Sommartorget hålls på lördagar kl 9 – 11
från 11 juni till 13 augusti.  

Trollshofda Skolhusförening r.f.